Breu Currículum Vitae


Elisabet Almeda Samaranch. Cadedràtica de sociologia del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Membre del Grup interuniverstari Copolis “Benestar, Comunitat i Control Social”, adscrit a la Universitat de Barcelona (GRC). Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en “Social Welfare and Social Planning” per la Universitat de Kent, a Canterbury, Postgrau del “Common Study Programme on Criminal Justice and Critical Criminology” de la UB i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB. 

La seva tasca d’investigació i docent es desenvolupa en tres grans àmbits: sistemes d’execució penal (control social, delinqüència femenina, presons de dones), canvis i polítiques familiars (famílies monoparentals, ruptures d’unions, polítiques familiars comparades) i memòria i identitat. En tots ells, ha dut a terme diverses recerques i ha publicat diversos llibres i articles científics i de divulgació social. Participa de diverses xarxes, comissions i associacions sobre els seus temes d’estudi, entre les que destaca la coordinació de la Xarxa Temàtica Internacional sobre Gènere i Sistema Penal (Xarxa Geispe; 2009-2018) i la Xarxa Temàtica Internacional d’Investigació sobre Famílies Monoparentals (Xarxa TIIFAMO,www.tiifamo.net ; 2008-2012).

En aquests àmbits de recerca, compta amb la participació en més de 30 projectes de recerca fonamental R+D (amb més de 20 projectes amb el seu lideratge, i 7 de projectes europeus o d’altres entitats internacionals), 20 contractes o convenis de transferència i/o investigació aplicada, 10 Estades en Centres de R+D+I públics o privats, 100 Treballs presentats en congressos nacionals o internacionals, i 60 Publicacions, documents científics i tècnics.