Docència i Innovació

El Centre de Formació Contínua i Innovació Docent del Grup COPOLIS (CEFOCID-Copolis) ha estat reconegut com a Grup d’Innovació Docent Consolidat (GIDCUB) per la Universitat de Barcelona des de l’any 2011, i ha rebut ajuts econòmics del Vicerectorat competent d’aquesta universitat com a conseqüència de l’alta puntuació obtinguda en el procés d’acreditació. El grup va ser dirigit per l’ElisabetAlmeda Samaranch des de la seva creació fins l’any 2016 I està integrat per professorat de diferents universitats i disciplines de l’àmbit de les ciències socials que comparteixen espais i estratègies investigadores i docents. En el seu âmbit es van desenvolupar diferents projectes i activitats de millora de la qualitat docent.