Participacions a Congressos

Almeda Samaranch, E.  (2008).  Dones estrangeres a les presons: un espai invisible. Contribució rellevant,  Jornades de treball ‘Pacte Nacional per a la immigració. Perspectiva des de les dones’. Organitza l’Institut Català de les Dones, Departament d’Acció i Ciutadania i Secretaria per a la Immigració. 5-6 juny 2008. , Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.  (2008).  Memoria e Historia: Una experiencia metodológica para una sociología de la memoria. Contribució rellevant,  I Encuentro Latinoamericano de Metodología en Ciencias Sociales. Lloc: Universidad Nacional de la Plata. 1-3 desembre 2008., La Plata, ARGENTINA.

Almeda Samaranch, E.; Collado Sevilla, A.; Di Nella, D. (2008).  Un viaje sociológico para el aprendizaje de los procesos sociales. Contribució rellevant,  Primeres jornades ‘Innovació Educativa i Convergència Europea: Aportacions des de la Sociologia’. Lloc: Universitat de València, València. 20-21 gener 2008. , València, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2008).  El programa ‘Fer Present la memòria’. Contribució rellevant,  Jornades: ‘Diàlegs per la memòria’, organitzades per la Universitat Pompeu Fabra, Grup Copolis Universitat de Barcelona i Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran. 16-17 abril 2008. , Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Camps Calvet, C.; Di Nella, D. (2009).  La maternidad en solitario: ¿una opción?. Presentació comunicació,  IX Congreso de Sociología para el futuro ‘Construyendo una sociedad feliz’. Grup de Estudis de Poder i Privilegi. Departamento de Sociologia i Anàlisi de les Organtizacions (UB) i Departament de Sociologia I (Universitat d’Alacant). 10-12 juny 2009. , Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2009).  Introducció teòrica a la situació de les dones preses a l’Estat espanyol. Contribució rellevant,  Jornadas ‘Ejecución Penal Femenina en el Estado Español’. Organitzades pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’. Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions (UB). 28 i 29 maig de 2009. , Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Di Nella, D. (2009).  Per una Sociologia de la Memòria. Presentació comunicació,  Vè Congrés Català de Sociologia. Organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia i UAB. Grup de treball: Mètodes i Tècniques. 16-18 abril 2009., Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Camps Calvet, C.; Di Nella, D.  (2009).  Formar una família sense parella. Presentació comunicació,  Vè Congrés Català de Sociologia. Organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia i UAB. Grup de treball: Famílies. 16-18 abril 2009. , Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.  (2009).  Presons i dones privades de llibertat: Reclusió, Domesticitat i Invisibilitat. Contribució rellevant,  Taller de sociologia –VI Edició- 4º Sessió. Organitzat pel Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions-Grup Interuniveristari Copolis ‘Benestar Comunitat i Control Social’, Universitat de Barcelona. Lloc:Facultat d’Economia i Empresa. 27 març 2009., Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.  (2009).  La monomarentalitat: Situació social i tractament jurídic. Contribució rellevant,  VII Jornades Dones i Drets ‘Dones i noves formes de familia. Canvis en les estructures jurídiques androcèntriques’. Organitzades per Antigona, Grup de Recerca de Dones i Societat en perspectiva de gènere i Grup Dones i Drets-UAB. Lloc: Universitat Autonòma de Barcelona. 2-4 març 2009. , Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.  (2009).  Cap un enfocament integral de la monoparentalitat. Contribució rellevant,  Jornades ‘i la teva com és? Monoparentalitats i diversitat familiar’. Organitzades pel Grup Copolis Universitat de Barcelona i la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya. Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya. 12-13 febrer 2009. , Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch,E.; Camps Calvet, C. (2010).  Famílies monoparentals: debats, polítiques i espais. Ponència,  Jornades ‘Polítiques Públiques d’Habitatge, Participació i gènere’. Organitzades pel Grup Consolidat de Multiculturalisme i Gènere, Laboratori de Hàbitat Social, Participació i Génere (LAHAS), Institució interuniversitària de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.  (2010).  Factores de exclusión , feminización de la pobreza e inmigración en cárcel: extranjeras encarceladas. Ponència,  II Congreso Internacional de Acción Socioeducativa: ‘Mujeres, Salud y Drogodependencias en el Medio Penitenciario. Universidad de Granada, Granada, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.  (2010).  Invisibilidades y realidades de las mujeres encarceladas en España. Ponència,  II Jornadas ‘Más Iguales’. Organizadas por Mujeres Vecinales de Ceuta. 25-26 de novembre de 2010. , Ceuta, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Collado Sevilla, A.; Navarro Villnueva, C.; Di Nella, D.; Puga, C.  (2010).  Ejecución penal femenina: retos y políticas. Contribució rellevant,  X Congrés Espanyol de Sociologia. Universidad Pública de Navarra. Organiado por la Federación Española de Sociología. 1, 2 y 3 de julio de 2010., Pamplona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Collado Sevilla, A.; Navarro Villanueva; C.; Di Nella, D.; Puga, C.  (2010).  Indicadores no androcentricos de la ejecución penal femenina. Contribució rellevant,  X Congrés Espanyol de Sociologia. Universidad Pública de Navarra. Organiado por la Federación Española de Sociología. 1, 2 y 3 de julio de 2010., Pamplona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Camps Calvet, C.; Di Nella, D.  (2010).  Maternidad por opción. Contribució rellevant,  X Congrés Espanyol de Sociologia. Universidad Pública de Navarra. Organiado por la Federación Española de Sociología. 1, 2 y 3 de julio de 2010, Pamplona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Batalla Edo, E.; Camps Calvet, C.; Collado Sevilla, A.; Di Nella, D.; Obiol Frances, S.  (2010).  Responsabilidad parental i monoparentalidad: analisi sociojurídico. Presentació comunicació,  X Congrés Espanyol de Sociologia. Universidad Pública de Navarra. Organiado por la Federación Española de Sociología. 1, 2 y 3 de julio de 2010, Pamplona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2010).  “Les famílies monoparentals a Espanya: realitats socials i necessitats específiques’. Ponència,  Seminari: ‘Famílies monoparentals i protecció social’, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2010).  ‘Factores de exclusión, Feminización de la Pobreza e Inmigración en Prision: Extranjeras Encarceladas’. Ponència,  II Congreso Internacional de Acción Socioeducativa: Mujeres, Salud y Drogodependencias en el Medio Penitenciario’ , Granada, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2010).  ‘Drets, dona i presó’. Ponència,  IV Jornades sobre Drets i Ciutadania ‘Escenaris en Drets’ , Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2010).  Presentació del Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’. Presentació comunicació,  Primeres Jornades de Recerca en Sociologia, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Di Nella, Y. (2011).  La investigació i el diagnòstic de vulnerabilitat social, per a la intervenció comunitaria’. Presentació comunicació,  Seminari d’investigació del Doctotar en Sociologia del Curs 2010-2011 Organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’. Realitzada el dia 14 de febrer de 2011., Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2011).  Presentació del Grup Interuniversitari COPOLIS ‘Benestar, Comunitat i Control Social’. Presentació comunicació,  Seminari sobre Grups de Recerca dins del Màster interuniversitari de Dones organitzat per l’institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. Realitzat el dia 15 de desembre de 2011., Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2011).  Presentació del llibre ‘Las familias monoparentales a debate’. Ponència,  II Simposium Internacional sobre Families Monoparentals, organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’ i la Xarxa TIIFAMO. Realitzat el dies 27 i 28 d’Octubre de 2011, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2011).  Families monoparentals, violència i salut mental: mites i realitats. Ponència,  Seminari en motiu de la cel.lebració de la Setmana de la Salud Mental i les Addiccions. Realitzat el dia 16 de novembre de 2011., Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2011).  Presons de dones, desigualtat i reptes. Ponència,  Jornades ‘Presons de dones: desigualtats i reptes’ realitzades el dia 25 de novembre de 2011., Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2011).  Resistencias en la vida cotidiana al derecho franquista. Ponència,  Jornadas ‘Derechos Humanos y Memoria Histórica’. Organitzadas por Huri-Age El Tiempo de los Derechos y Laboratorio de Sociologia Jurídica- Facultat de Derecho de la Universidad de Zaragoza., Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2011).  Families Monoparentals: estat de la questió. Ponència,  Seminari sobre Monoparentalitats dins del ‘Projecte de Recerca i Compromís Polític entre dones’ realitzat el dia 28 de febrer de 2012, Barcelona, ESPANYA.

Almeda, E.; Di Nella, D. (2008).  Una proposta participativa per fer present la memòria. Contribució rellevant,  Jornades: ‘Diàlegs per la memòria’, organitzades per la Universitat Pompeu Fabra, Grup Copolis Universitat de Barcelona i Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran. 16-17 abril 2008. , ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2012).  Presentació de la Conferència de Loïc Wacquant. Sense especificar,  ISDUB (Internacional Sociological Debates Universitat de Barcelona), Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Flores, C. (2012).  La Familia Monoparetal. Ponència,  II Congreso de Familias ‘Erase una vez… la diversidad familiar’, Mardrid, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2012).  Estudis de Gènere. Conferència invitada,  Cicle de Conferèncias ”La recerca en sociologia a Catalunya” , Barcelona, ESPANYA.

Almeda, E. (2012).  Les famílies monoparentals del nou segle. reptes i diemes en temps de canvi. Ponència,  II Jornades de recerca de l’Institut Interuniversitari d’estudis de dones i gènere (iiEDG). Gènere i benestar: Reptes i respostes feministes., Barcelona, ESPANYA.

Almeda, E. (2012).  . Participació comitè organitzador,  II Jornades de divulgació de la recerca en Sociologia: La Sociologia a la Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Almeda, E. (2012).  La crisi i l’exclusió social. Taula rodona,  II Jornades de recerca de l’Institut Interuniversitari d’estudis de dones i gènere (iiEDG). Gènere i benestar: Reptes i respostes feministes., Barcelona, ESPANYA.

Almeda, E. (2012).  Gènere i Benestar: Reptes i Respostes Feministes. Participació comitè organitzador,  II Jornades de recerca de l’Institut Interuniversitari d’estudis de dones i gènere (iiEDG), Barcelona, ESPANYA.

Almeda, E. (2012).  . Participació comitè organitzador,  Seminari International Sociological Debates at the University of Barcelona (ISDUB) , Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2012).  Familias monoparentales: retos y dilemas en el siglo XXI. Ponència,  III Simposio Internacional sobre Familias Monoparentales: Nuevas Monoparentalidades: Procesos de Autodefinición y Legitimación. Organizado por la Facultat de Cièncias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y por la Red Tiifamo (Red Internacional de Investigación de Familias Monoparentales)., Madrid, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2012).  Análisis de la situación de las Familias Monparentales en tiempos de crisis a nivel nacional. Ponència,  Jornadas Familias Monoparentales: Mi situación en tiempos de crisis. Organizadas por la Federación de asociaciones de Madres Solteras (FAMS) en Palma de Mallorca los días 18 y 19 de Septiembre de 2012., Palma de Mallorca, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2012).  Dones i presons: el pes de la història i la exclusió. Ponència,  ‘Control social i càstig: nous paradigmes en un món en crisi’, organitzat pel Grup Interuniversitari COPOLIS ‘Benestar, Comunitat i Control Social’., Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Treserra, M.A.; Mas de Xaxàs, S. (2012).  Mares soles i dones preses. Ponència,  ‘Pobresa, exclusió i vulnerabilitat social’, organitzat per la Junta Coordinadora del Grup Català del Club de Roma, a Barcelona, a Auditori Zurich el dia 30 de maig de 2012, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2012).  La situació de les dònes privades de llibertat. Ponència,  Jornades ‘Genere i Sistema Penal’ organitzades per l’Observatori Sistema penal i drets humans de la UB, el Departament de Dret penal i CC PP de la UB, el Màster oficial en Criminologia, Política criminal i de seguretat, Màster oficial en Criminologia i sociologia juridicopenal, Ensenyaments criminològics i de la seguretat de la Facultat de Dret de la UBi l’Escola de Postgrau de la UB, Barcelona , ESPANYA.